Bilal Atasoy
Bilal Atasoy

Bilal Atasoy

Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

İlgi Alanları

Web, Grafik ve Bilgi Tasarımı / Eğitsel Web Ortamları / Biliş Üstü / Yansıtıcı Sorular / Bilgi ve İletişim Teknolojileri / Hiper Ortamlarda Gezinme Ölçümleri / Sosyal Medya / Artırılmış Gerçeklik / Elektronik Portfolyo

Doktora Sonrası Araştırma

Katılımcı Kültür: Sosyal medyanın kullanım durumu. Pittsburgh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Psikolojisi Bölümü, Pittsburgh, Amerika Birleşik Devletleri 2014-2015

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Teknolojisi Anabilimdalı Ankara, 2005-2009

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilimdalı Ankara, 2002 - 2004

Lisans

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara, 1998-2002.

İş Deneyimi

Doçent

2018- :Doçent, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara

Doktora sonrası araştırmacı

2014-2015 :Doktora sonrası araştırmacı, Pittsburgh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Amerika

Öğretim Görevlisi

2009-2018 :Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Öğretim Görevlisi, Ankara

Araştırma Görevlisi

2005-2009: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Araştırma Görevlisi, Ankara

Bilgisayar Öğretmeni

2004-2005: Merkez Atatürk İlköğretim Okulu, Bilgisayar Öğretmeni, Çamlıdere, Ankara

Bilgisayar Öğretmeni

2002-2004: Maya Koleji, Bilgisayar Öğretmeni, Ankara

Yayınlar

Tezler

Doktora Tezi

Web Temelli Eğitim Ortamlarında Yansıtıcı Soruların Öğrencilerin Biliş Üstü Becerilerine, Başarılarına ve Verimliliğine Etkisi

Atasoy, B. (2009). Web Temelli Eğitim Ortamlarında Yansıtıcı Soruların Öğrencilerin Biliş Üstü Becerilerine, Başarılarına ve Verimliliğine Etkisi.Yayımlanmamış Doktora tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi

Bilgisayar Destekli Öğretim Ortamlarında Farklı Bilişsel Stillere Sahip Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumlarının Akademik Başarılarına Etkisi

Atasoy, B. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretim Ortamlarında Farklı Bilişsel Stillere Sahip Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumlarının Akademik Başarılarına Etkisi.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Uluslararası Hakemli Dergilerde Çıkan Makaleler

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine ve Akademik Başarılarına Etkisi.

Tosik Gün, E., ve Atasoy, B. (2017). Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine ve Akademik Başarılarına Etkisi. Eğitim ve Bilim 42(191). 31-55 (SSCI)

Measuring the Disorientation Based on the Needleman & Wunsch Algorithm.

Güyer, T., Atasoy, B., Somyürek, S. (2015). Measuring the Disorientation Based on the Needleman & Wunsch Algorithm. The International Review of Research in Open and Distance Learning. (16)2. 188-205 (SSCI)

Who need to have the ability to monitor learning: Human or system?.

Somyürek, S. ve Atasoy, B. (2013). Who need to have the ability to monitor learning: Human or system?. International Journal of Research in Social Sciences. 3(4). 14-17

Board's IQ: What makes a board smart?.

Somyürek, S., Atasoy, B. ve Özdemir, S. (2009). Board's IQ: What makes a board smart?. Computers & Education. 53(2). 368-374, DOI: 10.1016/j.compedu.2009.02.012 (SSCI)

The Effects of Individual Differences on Learner’s Navigation in a Courseware.

Somyürek, S., Güyer, T. ve Atasoy, B. (2008). The Effects of Individual Differences on Learner’s Navigation in a Courseware. Turkish Online Journal of Educational Technology. 7(2). 32-40. (SSCI)

Ulusal Hakemli Dergilerde Çıkan Makaleler

3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği.

Atasoy, B., Yüksel, A.O., ve Özdemir, S. (2019). 3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 39(1). 341-371

Sosyal Medya Kullanımı ile Serbest Zaman Tatmini Arasındaki İlişki.

Kocaman Karoğlu, A. ve Atasoy, B. (2018). Sosyal Medya Kullanımı ile Serbest Zaman Tatmini Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14 (2). 826-839.

İlköğretim Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Tutumlarının ve Güdülenme Durumlarının Belirlenmesi.

Atasoy, B., Tosik Gün, E., ve Kocaman Karoğlu, A. (2017). İlköğretim Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Tutumlarının ve Güdülenme Durumlarının Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 18(2). 435-448.

Sokratik Diyalogdan Günümüze Yansıtma ve Yansıtıcı Sorular.

Atasoy, B., ve Yalın, H.İ. (2017). Sokratik Diyalogdan Günümüze Yansıtma ve Yansıtıcı Sorular. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi. 7(1). 122-142.

Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi.

Şahin, S., Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2010). Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(2). 253-277.

Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye’deki İlk Örneğin İncelenmesi.

Özdemir, S., Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2007). Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye’deki İlk Örneğin İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27(2). 57-80.

Farklı Bilişsel Stillere Sahip Öğrencilerin E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumlarının Akademik Başarılarına Etkisi.

Atasoy, B. ve Yalın, H. İ. (2007). Farklı Bilişsel Stillere Sahip Öğrencilerin E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumlarının Akademik Başarılarına Etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi.11

Uluslararası Kongre Bildirileri

Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması.

Güyer, T., Somyürek-Atasoy, S., Atasoy, B., Yurdugül, H., Ünal, M. ve Aydoğdu Ş., (2018). Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2018) Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 12-14 Eylül 2018, Edirne, Türkiye.

Öğrencilerin yansıtma raporlarına ilişkin öz, akran ve öğretim elemanı değerlendirmeleri.

Atasoy, B., Somyürek, S. ve Yüksel, A.O. (2018). Öğrencilerin yansıtma raporlarına ilişkin öz, akran ve öğretim elemanı değerlendirmeleri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 2-4 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.

E-portfolyoların Öğrenenlerin Bilişötesi Farkındalık Durumlarına Etkisi.

Atasoy, B., Somyürek, S. ve Karakaya, İ. (2018). E-portfolyoların Öğrenenlerin Bilişötesi Farkındalık Durumlarına Etkisi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 2-4 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.

Eğitsel Robotik Uygulamaların 21.yy Becerilerine Etkisi.

Yüksel, A. O., Atasoy, B. ve Özdemir, S. (2018). Eğitsel Robotik Uygulamaların 21.yy Becerilerine Etkisi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 2-4 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.

Farklı Başarı Yönelimlerine Sahip Öğretmen Adaylarının Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarının İncelenmesi.

Atasoy, B., ve Somyürek S. (2018). Farklı Başarı Yönelimlerine Sahip Öğretmen Adaylarının Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarının İncelenmesi. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi "Dijital Oyunlar" Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 11-13 Nisan 2018, Ankara, Türkiye.

3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği.

Atasoy, B.,Yüksel, A.O., Özdemir, S. (2017). 3B Tasarım Uygulamalarının Uzamsal Beceriye Etkisi: Hackidhon Örneği. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Özet Kitabı (ITTES 2017) (pp. 39 / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 11-13 Ekim 2017, İzmir, Türkiye.

Facebook Yoğunluğunun Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi.

Atasoy, B., Aydoğdu, Ş., Akiva, T. (2017). Facebook Yoğunluğunun Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Özet Kitabı (ITTES 2017) (pp. 179 / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 11-13 Ekim 2017, İzmir, Türkiye.

Sosyal Medya Kullanımının Serbest Zaman Tatminine Etkisi.

Karoğlu, A., Atasoy, B. (2017). Sosyal Medya Kullanımının Serbest Zaman Tatminine Etkisi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Özet Kitabı (ICITS 2017) (pp. 934 / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 24-26 Mayıs 2017, Malatya, Türkiye.

Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi ve Uygulanması: Geometri Örneği.

Gün, E., Atasoy, B. (2015). Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi ve Uygulanması: Geometri Örneği. International Educational Technology Conference Proceedings Book (IETC 2015) (pp. 102- 115), 27-29 Mayıs 2015, İstanbul, Türkiye.

İlköğretim Okullarında Kullanılan Bilişim Materyallerinin İncelenmesi.

Somyürek, S., Atasoy, B. ve Şahin, S. (2010). İlköğretim Okullarında Kullanılan Bilişim Materyallerinin İncelenmesi. International Educational Technology Conference Proceedings Book (Volume II) (IETC 2010), (pp. 765-768), 26-28 Nisan 2010, İstanbul, Türkiye.

A Web-Based Learning System: Supporting Students’ Metacognition by Reflective Prompts.

Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2009). A Web-Based Learning System: Supporting Students’ Metacognition by Reflective Prompts. V T. Bastiaens et al. (Editör.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009 ( E-Learn 2009), 2009(1), (pp. 3435-3441) 26-30 Ekim 2009. Vancouver, Kanada.

Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi.

Şahin, S., Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2009). Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 7-9 Ekim 2009, Trabzon, Türkiye.

Uyarlanabilir Web Temelli Bir Öğrenme Ortamının Tasarlanması ve Geliştirilmesi: Örnek Bir Uygulama.

Somyürek, S. ve Atasoy, B. (2008). Uyarlanabilir Web Temelli Bir Öğrenme Ortamının Tasarlanması ve Geliştirilmesi: Örnek Bir Uygulama. International Conference on Educational Sciences (ICES'08). 23-25 Haziran 2008, Gazimağusa, K.K.T.C.

Gezinme Adaptasyonu: Neden ve Nasıl?.

Somyürek, S. ve Atasoy, B. (2008). Gezinme Adaptasyonu: Neden ve Nasıl?. International Educational Technology Conference (IETC2008), 6-9 Mayıs 2008, Eskişehir, Türkiye.

Ulusal Kongre Bildirileri

E-Portfolyonun Eğitim Ortamlarına Entegrasyonu: Mahara.

Karakaya, İ., Atasoy, B. Elkonca, F., Ada,S. ve Ceyhan, G. (2016). E-Portfolyonun Eğitim Ortamlarına Entegrasyonu: Mahara. Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi Bildiri Kitabı (ETZ 2016), (pp. 403-413), 4-5 Kasım 2016, Ankara, Türkiye.

Uluslararası Kitap Bölümleri

How can Web 2.0 technologies provide innovative and effective learning opportunities?

Somyürek, S. ve Atasoy, B. (2012). How can Web 2.0 technologies provide innovative and effective learning opportunities?, In Abramovich, S. (Ed.), Computers and Education. Volume 1. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-62100-621-3

Ulusal Kitap Bölümleri

Yazılım Geliştirme Araçları.

Somyürek, S. ve Atasoy, B. (2008). Yazılım Geliştirme Araçları. İnternet Temelli Eğitim, Yalın, H. İ. (Editör). (s195-227). Ankara: Nobel Yayınevi.

Projeler

Öğrenme Analitiği Göstergelerini Raporlayan Açık Erişimli Çevrimiçi Bir Öğrenme Platformunun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

TÜBİTAK Projesi (Araştırmacı): Öğrenme Analitiği Göstergelerini Raporlayan Açık Erişimli Çevrimiçi Bir Öğrenme Platformunun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, TÜBİTAK-BAP (117R050) 2018-

Basılı Materyallerin Mobil Multimedia ile Desteklenmesi

KOSGEB Projesi (Araştırmacı): Basılı Materyallerin Mobil Multimedia ile Desteklenmesi, KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Programı, 2011-2012

Küçük Dahiler Bilgisayar Kullanıyor: Kelebek Etkisi

Avrupa Birliği Projesi (Danışman): Küçük Dahiler Bilgisayar Kullanıyor: Kelebek Etkisi, AVRUPA BİRLİĞİ Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı, 2010-2012

İlköğretim Sınıflarında Bilişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımının İncelenmesi, Örnek Olayların Derlenmesi ve Öğretmen Eğitiminde Kullanılması

TÜBİTAK Projesi (Araştırmacı): İlköğretim Sınıflarında Bilişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımının İncelenmesi, Örnek Olayların Derlenmesi ve Öğretmen Eğitiminde Kullanılması, TUBİTAK, 109K272, 2009-2011

Örtük Bilginin Açığa Çıkarılması, Açığa Çıkarılan Bilginin Bulanık Mantık İle Modellenerek Öğrenme Nesnelerine Dönüştürülmesi ve Bu Bilgilerin Web Temelli Öğrenme Ortamında Transferi

Bilimsel Araştırma Projesi (Araştırmacı): Örtük Bilginin Açığa Çıkarılması, Açığa Çıkarılan Bilginin Bulanık Mantık İle Modellenerek Öğrenme Nesnelerine Dönüştürülmesi ve Bu Bilgilerin Web Temelli Öğrenme Ortamında Transferi (04/2009-01), BAP, 2009-2011

Yürüttüğü Tezler

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Uzamsal Yeteneğine Etkisi

Gün, E. (2014). Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Uzamsal Yeteneğine Etkisi.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar: Robot Uygulamaları.

Temizkan, M. (2014). Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar: Robot Uygulamaları.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Dersler

Doktora

4960123- Ögretim Teknolojilerinin Temelleri

Dersin Web Sayfası

Yüksek Lisans

1960006- Eğitsel Amaçlı Web Sayfası Tasarımı

Dersin Web Sayfası

1990031- Akademik Araştırmalar için Teknoloji Kullanımı

Dersin Web Sayfası

Dersin KODU- Bilgi Tasarımı

Dersin Web Sayfası

Lisans

BL216A - Seçmeli I - MASAÜSTÜ YAYIMCILIK TASARIMI

Dersin Web Sayfası

BL409A Seçmeli III-(Öğrenme Yönetim Sistemleri)

Dersin Web Sayfası

BL403A Web Tasarımı

Dersin Web Sayfası

BL101A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

Dersin Web Sayfası

BL102A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II

Dersin Web Sayfası

BL212A - Grafik Tasarımı

Dersin Web Sayfası

Dersin KODU- Topluma Hizmet Uygyulamaları

Dersin Web Sayfası

BL206A - Eğitimde Grafik ve Canlandırma

Dersin Web Sayfası

Dersin KODU- Bilgisayara Giriş I

Dersin Web Sayfası

Dersin KODU- Bilgisayara Giriş II

Dersin Web Sayfası

Yetişkin Eğitimi / Halk Eğitimi

Dersin KODU- BELTEK - Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlama

Dersin Web Sayfası

Dersin KODU- BELTEK - Web Tasarımcısı I

Dersin Web Sayfası

Dersin KODU- BELTEK - Web Tasarımı

Dersin Web Sayfası

Dersin KODU- BELTEK - Grafik ve Animasyon

Dersin Web Sayfası